phoneAppelez-nous0800/15 160

95,7% rating

phone

Diagnostic gratuit

FAQ

1. Waarom isoleren?

Een goede isolatie heeft tal van voordelen:

  • U verliest minder warmte via muren, daken en vloeren
  • U krijgt een hoger comfortniveau in de woning
  • U bespaart op de energiekosten voor de hele levensduur van de woning
  • U handelt milieuverantwoord: je zal immers minder energie verbruiken voor de verwarming
  • U vermijdt oppervlaktecondensatie
  • U vermindert CO2-uitstoot en zorgt bijgevolg voor minder luchtverontreiniging

Vergeet ondanks deze voordelen echter niet dat goed isoleren wettelijk verplicht is!

2. Kan u ook te veel isoleren?

Vroeger werd al eens gesproken over het zogezegd gevaar van over-isoleren. De wetenschap toont vandaag echt een heel andere plaatje: men kan nooit genoeg isoleren, er bestaat dus niet zoiets als het risico op over-isoleren. Integendeel, hoe dikker de isolatie, hoe beter de prestatie. Daarmee is deze mythe uit de wereld.

3. Wat is de minimum dikte voor dakisolatie?

Voor dakisolatie wordt nu uitgegaan van een minimale verplichte isolatiedikte van 12 cm. Wie nog beter wil en nu reeds wil beantwoorden aan de komende normen, raden we een dikte van 16 of 20 cm aan.

Ook de Vlaamse overheid schuift deze dikte naar voor. De resulterende besparingen zullen ik dit geval steeds aanzienlijk hoger zijn. Uiteraard gelden deze principes ook voor de spouwmuurisolatie van buitenmuren, waarbij een minimumdikte van 6 cm is vereist.

Het is in ieder geval steeds van belang om voor een goede aansluiting van de isolatieplaten te zorgen en voor een optimale luchtdichting. Op deze manier worden warmteverliezen en koudebruggen vermeden.

4. Wat is een K-peil?

Het K-peil is het isolatiepeil van een gebouw. Dit K-peil houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren, de daken, de vloeren, de vensters ... en met de compactheid van het gebouw.

5. Wat is een U-waarde?

De U-waarde is de isolatiewaarde van een constructiedeel (bv.: dak, muur) en wordt uitgedrukt in W/m²K.

De U-waarde van een constructiedeel geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is. De U is het symbool voor de warmtedoorgangscoëfficiënt. De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat: dikte en lambda-waarde van elk materiaal.

6. Wat is een Lambda-waarde (λ)?

De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert.

Dat betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter isoleren dan een materiaal met een iets hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

7. Wat is een R-waarde?

De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren en daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie: een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij: R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m.
Λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een Λ-waarde van 0,030 geeft een R-waarde van 2,66 m2K/W (0,08 / 0,030)

8. Wat zijn koudebruggen?

Op plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt of niet aansluit, gaat veel warmte verloren en dringt koude naar binnen. Dat noemt men een koudebrug. Als warme lucht afkoelt, bijvoorbeeld in contact met een koud oppervlak waar isolatie ontbreekt, kan condensatie ontstaan. Condensatie betekent vocht op het oppervlak en kan aanleiding geven tot geurhinder, schimmelvorming...

9. Waarom is het jaar 2020 zo belangrijk?

In het jaar 2020 wil men in Vlaanderen geen energieverslindende woningen meer. Dit is de ambitieuze doelstelling die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld in het Energierenovatieprogramma 2020.

Om dat te realiseren focust de overheid op drie actiepunten:

  • alle daken en/of zoldervloeren degelijk isoleren
  • alle enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas
  • alle verouderde verwarmingsinstallaties vervangen door condensatieketels.

Tevens zullen muurisolatie en de vervanging van elektrische verwarming worden aangemoedigd.

Bij nieuwbouwprojecten en grote renovaties verplicht de Energieprestatie- en Binnenklimaatregelgeving ons al om energiezuiniger te wonen. De gemiddelde dikte van dakisolatie is de laatste jaren dan ook gestegen van 11 naar 15 cm. Het marktaandeel van condensatieketels neemt gestaag toe, en ruim 80% van de Vlamingen kiest bij renovatie meteen voor hoogrendementsglas.

Veel bestaande woningen echter zijn tot nu toe door de mazen van het energienet geglipt. Anno 2009 heeft in Vlaanderen 12% geen dakisolatie, 8% heeft nergens dubbel glas, en 40% van de aardgasketels en 70% van de mazoutketels hebben een slecht rendement. Het zijn precies deze woningen die de Vlaamse overheid wil aanpakken. Met haar Energierenovatieprogramma 2020 wil ze u en mij overtuigen van de dringende noodzaak van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en een condensatieketel. Zo zal in het jaar 2020 hopelijk geen enkele woning, ook geen huurwoning, nog energieverslindend zijn.

Een energiezuinige woning vermindert uw energieverbruik en ook de CO2-uitstoot. Daarnaast verbetert het energieprestatiecertificaat, en stijgt bijgevolg de waarde van uw woning. Als u investeert in energiebesparing, wordt u beloond met heel wat premies en een belastingvermindering. Zo is uw investering meestal al op enkele jaren terugverdiend. Ook als u al een dagje ouder bent, loont het beslist nog de moeite om energiebesparende werken te laten uitvoeren. U bespaart achteraf niet alleen veel geld aan verwarmingskosten, u verhoogt ook uw wooncomfort.

bron: www.energiesparen.be

Nuttige informatie kan u ook vinden op www.renovatie2020.be

10. Waarom is glaswol ideaal als geluidsisolatie?

Geluidsisolatie wordt beheerst door twee grote wetten:

Ten eerste is er de massawet. De massawet stelt dat we door de massa van een constructie te vergroten, dus enkel door ze zwaarder te maken, een betere geluidsisolatie verkrijgen. Een voorbeeld hiervan zijn massieve wanden, bv. betonnen wanden.

Ten tweede is er het massa-veer-massa principe. Bij het massa-veer-massa principe vertrekt men van twee massa’s, van elkaar gescheiden door een isolatie die de rol speelt van een veer. Een voorbeeld hiervan is een spouwmuur, gevuld met isolatie. Ideaal als spouwvulling is de Isover glaswolisolatie. Het systeem werkt als volgt: het geluid botst tegen de eerste laag en brengt deze aan het trillen. De soepele verbinding (isolatie) tussen beide lagen vangt die trillingen op en fungeert als een schokdemper. Sterk verzwakt wordt het geluid dan doorgegeven aan de tweede massa.