phoneBel ons nu0800/15 160

95,7% rating

phone

Vraag hier uw plaatsbezoek aan

Spouwmuurisolatie nadelen: zijn die er?

spouwmuurisolatie in de praktijk

Anno 2017 gaat er geen dag voorbij of er staat in de pers ergens wel een nieuw artikel over de huidige klimaatproblematiek.  Maar het besef om zuiniger met energie om te springen leeft al heel wat langer. 

Sinds de eerste oliecrisis, begin zeventiger jaren van de vorige eeuw, is het besef gegroeid dat de fossiele brandstofbronnen niet onuitputtelijk zijn. Als resultaat gebruiken we onze wagens bewuster, zoeken we naar alternatieve energiebronnen en zijn we onze gebouwen beter gaan isoleren. Precies wat dat isoleren betreft, hadden we in ons land een beperkte reputatie, als centraal Europees land stonden er heel wat woningen zonder spouwmuurisolatie.

Intussen is een grote weg afgelegd en worden alle nieuwe bouwsels van een adequate isolatie voorzien. Er is echter nog veel werk te verrichten op vlak van na-isolatie van woningen met niet- of slecht geïsoleerde spouwmuren. Iedereen heeft het over de voordelen van isolatie, maar in het geval van een ondeskundige aanpak bij het na-isoleren met spouwmuur isolatie kan dit ook nadelen met zich meebrengen.  Om dit tegen te gaan is door de overheid de kwaliteitsnorm STS71/1 reeds in 2012 geactiveerd geweest.  Om een juiste aanpak te kunnen garanderen en dus ook gebruik te kunnen maken van de beschikbare premies zijn wij hiervoor uiteraard erkend.  Elke opdracht wordt door een grondige controle voorafgegaan.  Dit laat ons toe sluitende garanties te beiden.

Wie een bestaande muur wil na-isoleren met stijve isolatieplaten of glas- en rotswol op rol, moet beseffen dat hiervoor grote stukken van de muur moeten uitgebroken worden. Een dure operatie die bovendien lang kan aanslepen. Tevens zorgt deze vorm van spouwmuur isolatie voor nog andere nadelen. Zo kunnen moeilijk spouwhaken worden aangebracht om het isolatiemateriaal op zijn plaats te houden. En kan de isolatie na verloop van korte tijd gaan verzakken, waardoor delen van de spouw niet meer gesoleerd zijn.

Andere nadelen van deze vorm van spouwmuur isolatie: door gebrekkige ventilatie van de schouw kunnen de isolatiematerialen nat komen te staan en gaan rotten. Wanneer ze contact maken met de binnenmuur zorgt dit op zijn beurt weer voor vochtplekken in huis.

Ook bij nieuwbouw kan een foutief gebruik van traditionele materialen bij spouwmuur isolatie nadelen met zich meebrengen, vooral te wijten aan een onverzorgde plaatsing en slordigheid tijdens het opmetselen van de buitengevel. Steenbrokken en klodders mortel kunnen in de spouw vallen, vast komen te zitten aan de spouwhaken en voor rechtstreeks contact zorgen tussen buiten- en binnenschil. Zo kan het water (condens en regendoorslag) met de binnenmuur in contact komen met alle nefaste gevolgen van dien.

Om het riscico op een nadeel tot een absoluut minimum te herleiden wordt de STS71/1-norm steeds gerespecteerd.  Zodoende maken we ondermeer bij Group Protect voor de na-isolatie uitsluitend gebruik van de inblaastechniek. Hierbij worden op regelmatige afstand kleine gaatjes in de buitenmuur geboord, waarlangs onder gecontroleerde druk glaswolvlokken van hoge kwaliteit worden ingespoten. Tot in de kleinste hoeken wordt de spouw gevuld met dit isolatiemateriaal en kunnen nergens nog koudebruggen of vochtige plekken ontstaan. De kleine gaatjes worden achteraf onzichtbaar weer opgevuld en de hele operatie neemt amper één dag in beslag.

Wilt u de nadelen van klassieke spouwmuur isolatie vermijden, contacteer ons dan voor een offerte en kies voor het na-isoleren via inblazen van glaswol vlokken.

spouwmuurisolatie nadelen in de praktijk?

Spouwmuurisolatie nadeel

Woningen optrekken met een binnen- en een buitenschil, met een luchtspouw ertussen, is een vrij recente techniek. Deze werd in onze streken pas na de eerste Wereldoorlog geïntroduceerd. Lange tijd werd deze luchtspouw niet opgevuld met isolatiemateriaal, dit gebeurde pas sinds de vroege jaren zeventig van vorige eeuw, na de eerste oliecrisis. Het gevolg hiervan is dat er in ons land nog steeds heel veel oudere woningen niet geïsoleerd zijn in de luchtspouw.

Na-isoleren is in deze gevallen een absolute noodzaak om de stookkosten binnen de perken te houden en om de verkoopbaarheid van de woning te vrijwaren. Een woning zonder spouwmuurisolatie houdt immers zowel op financieel vlak als op het gebied van comfort een groot nadeel in. Hoe wordt die na-isolatie nu het best aangepakt?

Men zou kunnen denken aan een klassieke isolatie met glaswol of met stijve platen uit rotswol of piepschuim. Deze vormen van spouwmuurisolatie houden echter meer dan één nadeel in bij na-isolatie. Het grootste nadeel van spouwmuurisolatie volgens deze technieken, is het feit dat u zonder stukken muur af te breken niet bij de luchtspouw geraakt en dat er dure structurele werken komen bij kijken. Mocht u toch voor deze dure aanpak kiezen, dan is er nog een ander nadeel aan dergelijke spouwmuur isolatie verbonden: er zullen steeds hoeken of kanten zijn waar u met de stijve platen niet bij geraakt, waardoor gegarandeerd koudebruggen zullen ontstaan.

Bijkomend nadeel van een achteraf aangebrachte spouwmuurisolatie: het is zo goed als onmogelijk om achteraf spouwhaken aan te brengen. Deze zijn bedoeld om de isolatie aan vast te maken. Spouwmuurisolatie met stijve platen of met rollen glaswol die niet zijn vastgemaakt, leidt vaak tot verzakking van het isolatiemateriaal, opnieuw een aanzienlijk nadeel.

Een verder nadeel van dergelijke spouwmuurisolatie bij reeds bestaande woningen is het feit dat zich vaak mortelbaarden bevinden tussen binnen- en buitenuur. Deze zullen sterk hinderen bij het aanbrengen van de platen of de rollen isolatiemateriaal. We mogen gerust stellen dat na-isoleren van de spouwmuur met deze traditionele methodes meer dan één nadeel inhoudt en raden dit dan ook compleet af.

Om het nadeel van klassieke spouwmuur isolatie te vermijden, maken we bij Iso Protect, onderdeel van de Group Protect, voor na-isolatie uitsluitend gebruik van de inblaas techniek. Eerst wordt een camera-inspectie van de spouw uitgevoerd. Hierna worden op regelmatige afstand kleine gaatjes in de buitenmuur geboord, waarlangs onder gecontroleerde druk glaswol vlokken van hoge kwaliteit worden ingespoten.

We gebruiken enkel vlokken van de hoogste kwaliteit. Tot in de kleinste hoeken wordt de spouw gevuld met dit isolatiemateriaal en kunnen nergens nog koudebruggen of vochtige plekken ontstaan. De kleine gaatjes worden achteraf onzichtbaar weer opgevuld en de hele operatie neemt amper één dag in beslag.

Deze vorm van na-isolatie kent vrijwel geen enkel nadeel. Het proces verloopt zeer snel, in de meeste gevallen neemt het inblazen slechts één dag in beslag. Uiterst voordelig dus op vlak van werkuren. Na de werkzaamheden kan nog een warmtescan van de woning gemaakt om te verifiëren of alles goed verlopen is, waarna een garantie van 25 jaar op de spouwmuurisolatie wordt verleend.

Wilt u het nadeel van klassieke spouwmuur isolatie vermijden, contacteer ons dan voor een offerte en kies voor het na-isoleren via inblazen van glaswolvlokken.

Weten wat een spouwmuurisolatie je aan verwarmingskosten zou besparen?
Laat GRATIS een isolatie-expert langskomen.

Ja, ik wil een gratis diagnose