Charter duurzaam ondernemen

Enkele jaren geleden hebben wij ons verbonden tot het charter “duurzaam ondernemen”. We werken jaarlijks samen met andere bedrijven om proactief te werken rond 10 thema’s die we aan concrete acties koppelen.

Het charter helpt daarnaast ook om het beleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan een continue verbetering van de milieuprestaties en de prestaties op economisch en sociaal vlak. Er wordt ook veel aandacht besteed aan open en eerlijke communicatie en dialoog.

Tijdens een jaarlijkse evaluatie worden de afgelopen inspanningen beoordeeld en verbeteringsopties aangegeven. De tien thema’s waarrond dit charter werkt, zijn:

  • Behoorlijk bestuur
  • Maatschappelijk engagement
  • Communicatie en dialoog
  • Mensvriendelijk ondernemen
  • Risicobeheersing
  • Duurzaam investeren
  • Ketenbeheer
  • Klimaatverandering & Energie
  • Kwaliteit van de directe leefomgeving
  • Duurzame logistiek en mobiliteit

Wij, als Group Protect, geloven in duurzaam ondernemen en zien dan ook ruimte voor verbetering op verschillende vlakken binnen Iso Protect. Daarom hebben wij met veel vertrouwen gekozen om ons te registreren voor het charter en zijn we ervan overtuigd dat al onze medewerkers actief zullen meewerken aan verbetering.

Wil je te weten komen wat je allemaal aan verwarmingskosten kan besparen?

Laat GRATIS één van onze experts langskomen.

referenties iso protect